A Quiet Moment
$450
3 kg / 7 lbs

Available
  Bronze Matt Vase
$450
3 kg / 7 lbs

Available
  Spirit of the Woods
$2500.00
6.5 kg / 14 lbs

Available
  Magnificat
$2000
6 kg / 13 lbs

Available
 
   
 
Sold as a pair (Untitled)
$3000
3.5 kg / 8 lbs (Male)
4 kg / 9 lbs (Female)

Available
  Summer Rain
$1200
2 kg / 5 lbs


SOLD
  Serenity
$650
1.2 kg / 3 lbs


Available
 
     
The Teaser
$650
1.2 kg / 3 lbs

Available
  Euphoria
$650
1 kg / 2.2 lbs

Available
  Working Mum (North America)
$650
2 kg / 4 lbs

Available
  Working Mum (Africa)
$650
1.5 kg / 3 lbs

Available
 
         
Proud Mary
$2500
8 kg / 18 lbs

Available
  Dancer
$650
2 kg / 4 lbs

Available
    Fondue
$2500
11.5 kg / 25 lbs

Available
    Moonlight Dip
$2500
10 kg / 22 lbs

Available
 
         
Black Beauty
$2000
6 kg / 13 lbs

Available
  Splash II
$500
5 kg / 11.1 lbs

Available
    Mountain Pool
$300
2 kg / 4.4 lbs

Available
    Low Tide I
$300
2 kg / 4.4 lbs

SOLD
 
         
Inner Beauty
$250
4 kg / 8.8 lbs

Available
  Pod
$200
1 kg / 2.2 lbs

Available
    At the Ball
$175
1 kg / 2.2 lbs

Available
    Memories
$175
2 kg / 4.4 lbs

Available
 
         
By the Fire
$250
3 kg / 6.6 lbs

SOLD
  Flame
$175
0.5 kg / 1.1 lbs

SOLD
  Water Can
$175
3.2 kg / 7 lbs

Available
  Bronze Matt Vase
$160
3.2 kg / 7 lbs

Available
 
     
Like a starry night
$165
3.6 kg / 8 lbs

Available
  The Gown
$125
0.45 kg / 1 lbs

Available
  Seeking
$1200
4.5 kg / 10 lbs

Available
  Lowtide Series
$800
5.4 kg / 12 lbs

SOLD